Ponuka práce

Práca 

v Ľubovnianskej nemocnici

1

Ľudské zdroje predstavujú pre našu organizáciu nielen ľudí v zmysle zdrojov pracovnej sily, ale predovšetkým zásadný a nenahraditeľný faktor úspešnosti a konkurencieschopnosti našej organizácie.

Preto systematické rozvíjanie potenciálu našich pracovníkov je jednou z priorít našej organizácie.

Výhody a benefity

Aktuálne pracovné ponuky

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko

E-mailová adresa

Vaša správa

Váš životopis

 

Kontaktovaním spoločnosti Ľubovnianska nemocnica, n.o. so sídlom Obrancov mieru č.3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 378 868 51 jedným z uvedených spôsobov nám dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty alebo číslo telefónu. Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vybavenia podnetu a zaslania odpovede k Vami vznesenému podnetu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”). V prípade zaslania žiadosti o zamestnanie, budú Vaše osobné údaje použité v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu 12 mesiacov. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva vyplývajúce z tohto zákona. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať inak zanikne po uplynutí 6 mesiacov po vybavení Vášho podnetu. Osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám a príjemcom iba na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní a na účely IT servisu. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28), a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás kontaktujte na:

gdpr@lubovnianskanemocnica.sk