Vedenie nemocnice

Správna rada

Funkcie správnej rady

sokol

Ing. Peter Sokol

predseda správnej rady

kandrac Ing. Jozef Kandráč

člen správnej rady

knapik

JUDr. Milan Knapík

podpredseda správnej rady

valasek

Doc. MUDr. František Valášek, CSc.

člen správnej rady

ziak

Mgr. Rudolf Žiak

člen správnej rady

Dozorná rada

Funkcie dozornej rady

havrilla

MUDr. Andrej Havrilla

predseda dozornej rady

aftanasova

JUDr. Anna Aftanasová

člen dozornej rady

laskovsky

MUDr. Ján Laskovský

člen dozornej rady

Riaditeľ

 

MUDr. Peter Bizovský, MPH

Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom č. 213/1997 Z. z., zakladacou listinou, alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

 

Predchádzajúci riaditelia

Manažment

Ing. Jaroslav Marinčín,MPH

ekonomický námestník

štatutárny zástupca riaditeľa

e – mail kontakt

Ing. Ľubomír Saloň

námestník pre úsek prevádzkový a technický

e – mail kontakt

PhDr. Anna Mačugová

námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

e – mail kontakt

Ing. Juraj Sroka, MBA

námestník  pre ľudské zdroje, marketing a kvalitu

e – mail kontakt