Otvárame pracovisko v Lipanoch

Otvárame pracovisko v Lipanoch
28. septembra 2017 Mikuláš Čandík

Detašované pracovisko v Lipanoch je už pripravené, prevádzku spúšťame 2.10.2017. Tešíme sa na Vás v neurologickej a internej ambulancii a detašovanom skiagrafickom pracovisku rádiologicko-diagnostického oddelenia.