Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.

Marianna Babilia, lekár

lekár

Ambulancia v odbore FBLR II.

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón B (1. poschodie)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Sestra: Mgr. Viera Marinčínová
Tel. číslo: 052 4317 319

Ordinačné hodiny

 pondelok  7.00 hod. 15.30 hod.
 utorok  7.00 hod.  15.30 hod.
 streda  7.00 hod.  15.30 hod.
 štvrtok  7.00 hod.  15.30 hod.
 piatok  7.00 hod.  15.30 hod.
 sobota  0.00 hod.  00.00 hod.
 nedeľa  0.00 hod.  00.00 hod.

 

Informácie pre verejnosť

Pacienti sa môžu objednať na vyšetrenie ústne, príp. telefonicky na tel. čísle : 052 43 17 319

Ambulancia vykonáva vstupné vyšetrenia, kontrolné vyšetrenia, evaluácia funkčného stavu, diagnostika, terapia, vyhodnocovanie a ukončenie liečby. Výkon špecializovaných diagnostických, liečebných a preventívnych činností na ambulancii FRO . Laseroterapia. Predpisovanie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok.