Nový prírastok na Chirurgickom oddelení

Nový prírastok na Chirurgickom oddelení
21. marca 2018 Mikuláš Čandík

Do prístrojového portfólia Chirurgicko-traumatologického oddelenia pribudla špičková akumulátorová chirurgická vŕtačka s reamerom. Je určená predosvšetkým pre traumatológov a ortopédov pre prácu na malých kostiach a kĺboch. Tešíme sa z nového prírastku zvyšujúceho kvalitu a komfort pri operačných výkonoch.