Akreditované výučbové zdravotnícke pracovisko

Akreditované výučbové zdravotnícke pracovisko
27. decembra 2017 Mikuláš Čandík

Ľubovnianska nemocnica, n.o. sa 1.12.2017 stala akreditovaným výučbovým pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity v špecializačných odboroch: pediatria a všeobecné lekárstvo. Vzniká tým možnosť pre lekárov študujúcich v príslušných odboroch realizovať ich ďalšie vzdelávanie v našej nemocnici.