Ambulantná pohotovostná služba od 1.7.2018

Ambulantná pohotovostná služba od 1.7.2018
27. júna 2018 Mikuláš Čandík

Ľubovnianska nemocnica, n.o. Vám oznamuje, že od 1.7.2018 je držiteľom licencie na prevádzkovanie ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast a je poverená prevádzkovaním ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých. Ambulancie budú v prevádzke: pracovné dni v čase od 16.00 do 22.00 hod. a v dňoch pracovného pokoja a cez víkendy v čase od 7.00 do 22.00 hod. Priestory ostávajú nezmenené ( areál ĽN, n.o.-pri Pavilóne B).