Cena Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015

Cena Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015
20. apríla 2016 BAJAN Wordpress

Laureátov na Cenu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015 zvolili poslanci Zastupiteľstva PSK.

Cenu PSK za rok 2015 získali:

  • Pardubický kraj (Česká republika) – za dlhodobé priateľské vzťahy, nezištné prejavy solidarity, angažovanú a aktívnu pomoc v krízových situáciách
  • SPINEA, spol. s r. o., Prešov – za významné technologické inovácie v priemyselnej oblasti, podporu zamestnanosti v regióne a prezentáciu Prešovského kraja v celosvetovom meradle
  • Ľubovnianska nemocnica, n. o. – za kvalitné a profesionálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zavádzanie nových medicínskych postupov a za ekonomickú stabilizáciu zdravotníckeho zariadenia

Slávnostné odovzdávanie Ceny PSK sa uskutočnilo 17. decembra 2015 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.