,,Červenonosí” lekári

,,Červenonosí” lekári
11. mája 2022 Mikuláš Čandík

Ďakujeme ,,Červenonosým” lekárom za vyčarený úsmev na tvárach našich najmenších pacientov..