Dar OZ Kultúra so srdcom

Dar OZ Kultúra so srdcom
2. decembra 2021 Mikuláš Čandík

Veľká Vďaka za štedrý dar pre našich najmenších pacientov Občianskemu združeniu Kultúra so srdcom v zastúpení: Miroslav Vrábeľ..🙏