Darovali krv..

Darovali krv..
6. mája 2019 Mikuláš Čandík

Aj tento rok k nám zavítali motorizovaní darcovia krvi. Veľká vďaka za Vašu ochotu pomáhať.