Darovali krv

Darovali krv
28. septembra 2018 Mikuláš Čandík

Ďakujeme príslušníkom silových zložiek SR za ich dar v podobe najvzácnejšej tekutiny..