Deň Sestier 2021

Deň Sestier 2021
14. mája 2021 Mikuláš Čandík
  1. máj je „ Deň Sestier “, je to deň kedy si každoročne pripomíname sviatok sestier celého sveta

ICN – medzinárodná rada sestier pre tento rok vyhlásila tému osláv :

 Sestry ako vedúci hlas

Aj napriek náročnému obdobiu súvisiacemu s pandémiou ochorenia Covid – 19, ktoré zdravotníctvo nečakane zasiahlo sestry a pôrodné asistentky preukazovali svoju profesionalitu, odborné vedomosti, ale aj veľkú dávku ľudskosti, trpezlivosti a empatie pri záchrane ľudských životov. Práca sestier v zdravotníctve je nenahraditeľná a má nezastupiteľné miesto.

Aj tento rok pri príležitosti „DŇA SESTIER“ riaditeľ MUDr. Peter Bizovský, MPH ocenil sestry a udelil na pôde ĽN, n.o. „ CENU RIADITEĽA“ sestrám pracujúcim pri lôžku pacienta  na Covidových pracoviskách. Tento rok je 18 – násty rok , od kedy toto ocenenie udeľuje.

Cenu si odniesli Lucia Nováková z OAIM, Bc. Zuzana Štucková z neurologického oddelenia pracujúca na COVID a PhDr. Katarína Petríková z ODCH tiež pracujúca na COVID pracovisku.

Pri  tejto príležitosti veľká vďaka patrí všetkým sestrám a pôrodným asistentkám za odvedenú každodennú prácu. Veľa odhodlania, síl, vytrvalosti, hlavne pevné zdravie,  veľa šťastia, dobré rodinné zázemie, aby sme boli hrdé na to , že sme  sestry a, že môžeme pomáhať prajem v mene svojom aj všetkých pacientov.