Detašované pracovisko ĽN, n.o. v Lipanoch

Detašované pracovisko ĽN, n.o. v Lipanoch
31. augusta 2017 Mikuláš Čandík

Už čoskoro spustíme prevádzku detašovaného pracoviska Ľubovnianskej nemocnice v Lipanoch. Bližšie k Vám budú interná a neurologická ambulancia, a skiagrafické pracovisko rádiologicko-diagnostického oddelenia.