Komplexná výmena lôžkového fondu

Komplexná výmena lôžkového fondu
12. decembra 2017 Mikuláš Čandík

Výmenou lôžok na Detskom oddelení sme zavŕšili komplexnú výmenu lôžkového fondu v celej nemocnici. Spolu išlo o výmenu 248 ks lôžok.