Koronavírus – aktuálne informácie

Koronavírus – aktuálne informácie
13. marca 2020 Mikuláš Čandík

Vážení pacienti – Chráňme sa navzájom !

Odberové miesto COVID - 19 od 1.4.2020

Od 18.3.2020 v rámci preventívnych opatrení pred šírením COVID – 19 je vstup do nemocnice obmedzený iba na hlavný vchod (pred vrátnicou). Pri vstupe do areálu nemocnice bude pacientom  kontrolovaná telesná teplota, zároveň budú povinní vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého sa bude zisťovať základná anamnéza. Vzhľadom na závažnosť situácie a ochrany nášho zdravotníckeho personálu nebude možné pacienta ošetriť bez vyplnenia dotazníka a odmeranej teploty. Vstup do areálu nemocnice má len pacient!. V prípade nutného doprovodu (maloleté deti, ZŤP a pod.) sprevádza pacienta len 1 osoba. Osoby, ktoré sprevádzajú pacientov na ošetrenie a pacienti musia mať nasadené rúško, prípadne inú adekvátnu ochranu na ústa a nos.

Ďakujeme za Vaše porozumenie a trpezlivosť.

naďalej platí:  

  1. Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.
  2. Od 13.3.2020 do odvolania sa budú na lôžkových oddeleniach a ambulanciách ĽN, n.o. ošetrení len akútni pacienti.
  3. Od 13.3.2020 do odvolania sa rušia plánované vyšetrenia OGTT (cukor)
  4. Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.
  5. V rámci preventívnych opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu COVID-19 sa prerušuje dňom 11.3.2020 až do odvolania psychoprofylaktická príprava pre budúce mamičky a možnosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode. 
  6. po dohode s rímskokatolíckym farským úradom v Starej Ľubovni v súvislosti s ochorením COVID-19 a opatreniami s tým súvisiacimi ruší dňom 10.3.2020 až do odvolania sväté omše v kaplnke ĽN, n.o.. Ďalšia duchovná činnosť (spoveď, zaopatrenie chorých a umierajúcich) ostáva v platnosti za podmienok dodržania hygienicko-epidemiologického režimu ĽN, n.o..
  7. Informácie pre tehotné ženy nájdete tu
  8. Informácie pre darcov krvi nájdete tu
Ďalšie informácie:
Ak  sa u Vás objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára alebo ambulanciu pohotovostnej služby. Informujte ich o svojom zdravotnom stave.
 
Vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi. Často si umývajte ruky mydlom a vodou, podľa možnosti používajte dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu. Ostaňte doma!
 
Odpovede na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 získate na stránkach:
 
www.uvzsr.sk a www.vzsl.sk