Koronavírus – aktuálne informácie – obnovovanie činnosti

Koronavírus – aktuálne informácie – obnovovanie činnosti
27. marca 2020 Mikuláš Čandík

Vážení pacienti – Chráňme sa navzájom !

Návštevy príbuzných

Odberové miesto COVID - 19 od 1.4.2020

Obnovovanie činnosti:

Oddelenie dlhodobo chorých:

Od pondelka 25.5.2020 sa opäť otvára oddelenie dlhodobo chorých. Na hospitalizáciu je potrebné vopred sa objednať na tel. číslach: 052/43 17 255 (205, 426). Pred hospitalizáciou nie je potrebné vyšetrenie na COVID – 19, nie je potrebné ani absolvovanie domácej karantény v trvaní 14 dní. Na hospitalizáciu nebudú prijatí pacienti, ktorí prejavujú akútne respiračné a iné príznaky ochorenia COVID – 19.

Ambulancie ĽN, n.o.:

od 11.5.2020 (t.j. pondelok) budú opäť poskytované služby našich ambulancií. Na každé vyšetrenie je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. čísle 052/4317111 v čase od 7.30 do 14.30 (obj. na hematologickú ambulanciu po 13.00 hod.). Počas telefonického rozhovoru Vám bude odobraná anamnéza a stanovený presný termín návštevy ambulancie. Na vyšetrenie je potrebné prísť max. 10 min. pred stanoveným termínom, aby sa zamedzilo koncentrácii pacientov v čakárni. Je potrebné naďalej dodržiavať hygienické opatrenia, teda vstup do ambulancie iba s ochranou úst a nosa, dodržiavanie min. 2m odstupu v čakárni a dezinfekciu.

RDG pracovisko:

od 11.5.2020 (t.j. pondelok)  sa budú opäť poskytovať služby RDG pracoviska (vrátane preventívnych vyšetrení). Na každé vyšetrenie je potrebné sa vopred telefonicky objednať (platí to aj v prípade ak ste mali pred koronakrízou dohodnutý termín) na tel. čísle 052/4317283 pre MR vyšetrenia a 052/4317291 pre ostatné RDG vyšetrenia v čase od 7.30 do 14.30. Na vyšetrenie je potrebné prísť max. 10 min. pred stanoveným termínom, aby sa zamedzilo koncentrácii pacientov v čakárni. Je potrebné naďalej dodržiavať hygienické opatrenia, teda vstup do ambulancie iba s ochranou úst a nosa, dodržiavanie min. 2m odstupu v čakárni a dezinfekciu.

Operačné výkony:

od 11.5.2020 (t.j. pondelok) budú opäť realizované plánované operačné výkony pri dodržaní podmienok uvedených v klinickom protokole o operačných a intervenčných výkonoch. Budú sa realizovať neodkladné a stredne naliehavé (stavy odložiteľné do 3 mesiacov) operačné výkony.

Povinnosti pre pacienta:

  • predložiť čestné prehlásenie pacienta/zákonného zástupcu, že mu nebola nariadená ďalšia karanténa (VLD, RÚVZ), ktorá by pretrvávala v čase hospitalizácie.

Od 6.5.2020 v rámci preventívnych opatrení pred šírením COVID – 19 je vstup do nemocnice obmedzený iba na hlavný vchod (pred vrátnicou) okrem vstupu do polikliniky . Pri vstupe do areálu nemocnice bude pacientom  kontrolovaná telesná teplota, zároveň budú povinní vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého sa bude zisťovať základná anamnéza. Vzhľadom na závažnosť situácie a ochrany nášho zdravotníckeho personálu nebude možné pacienta ošetriť bez vyplnenia dotazníka a odmeranej teploty. Vstup do areálu nemocnice má len pacient!. V prípade nutného doprovodu (maloleté deti, ZŤP a pod.) sprevádza pacienta len 1 osoba. Osoby, ktoré sprevádzajú pacientov na ošetrenie a pacienti musia mať nasadené rúško, prípadne inú adekvátnu ochranu na ústa a nos.

Ďakujeme za Vaše porozumenie a trpezlivosť.

naďalej platí:  

  1. Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach (výnimky viď. vyššie).
  2. Od 13.3.2020 do odvolania sa rušia plánované vyšetrenia OGTT (cukor)
  3. Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.
  4. V rámci preventívnych opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu COVID-19 sa prerušuje dňom 11.3.2020 až do odvolania psychoprofylaktická príprava pre budúce mamičky a možnosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode. 
  5. po dohode s rímskokatolíckym farským úradom v Starej Ľubovni v súvislosti s ochorením COVID-19 a opatreniami s tým súvisiacimi ruší dňom 10.3.2020 až do odvolania sväté omše v kaplnke ĽN, n.o.. Ďalšia duchovná činnosť (spoveď, zaopatrenie chorých a umierajúcich) ostáva v platnosti za podmienok dodržania hygienicko-epidemiologického režimu ĽN, n.o..
  6. Informácie pre tehotné ženy nájdete tu
  7. Informácie pre darcov krvi nájdete tu
Ďalšie informácie:
Ak  sa u Vás objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára alebo ambulanciu pohotovostnej služby. Informujte ich o svojom zdravotnom stave.
 
Vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi. Často si umývajte ruky mydlom a vodou, podľa možnosti používajte dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu. Ostaňte doma!
 
Odpovede na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 získate na stránkach:
 
www.uvzsr.sk a www.vzsl.sk