Koronavírus – aktuálne informácie

Koronavírus – aktuálne informácie
13. januára 2021 Mikuláš Čandík

Vážení pacienti – Chráňme sa navzájom !

Očkovanie COVID -19

 

Návštevy príbuzných
Odberové miesto COVID-19
Zásady starostlivosti o dieťa po pôrode COVID pozitívnej matky

Hospitalizácia pacienta:

Pri hospitalizácii pacienta sa požaduje negatívny výsledok na Covid-19 (s výnimkou detí do 3 rokov). Všetci pacienti, ktorí nemajú k dispozícii negatívny výsledok nie starší ako 4 dní sa podrobia testovaniu na protilátky ihneď pri príjme na hospitalizáciu. Pri hospitalizácii zdravotnícky pracovník poučí pacienta o obmedzení pohybu a dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení.

Prítomnosť blízkej osoby pri pôrode za dodržania nasledujúcich podmienok: (od 25.9.2020 dočasne pozastavené)

  • negatívny test na COVID-19 nie starší ako 5 dní,
  • používanie osobných ochranných pomôcok (OOP): chirurgické rúško, jednorazový plášť, adekvátna hygiena rúk (umývanie mydlom a tečúcou vodou, dezinfekcia alkoholovým dezinfekčným  roztokom) a ďalšie opatrenia podľa nariadenia nemocnice,
  • zaevidovanie do zoznamu návštev/knihy sprievodov pri pôrode,
  • osoba sa zdržiava výlučne v izbe určenej pre pôrod, pri osobe sprevádzajúcej dieťa pri hospitalizácii sa obmedzí pohyb len vo vyhradených priestoroch. Zakazuje sa pohyb na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení, ktoré neboli vyhradené. Výnimkou je návšteva dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov za dodržania stanovených preventívnych opatrení.

FBLR oddelenie:

Od 26.10.2020 Ľubovnianska nemocnica obmedzuje činnosť oddelenia FBLR. Nebudú poskytované procedúry. Ambulancie FBLR ostávajú aj naďalej v prevádzke.

Oddelenie dlhodobo chorých:

Od 12.10.2020 je oddelenie dlhodobo chorých uzavreté z dôvodu reprofilizácie oddelenia na COVID – 19 oddelenie. Ďakujeme za pochopenie.

Ambulancie ĽN, n.o.:

od 11.5.2020 (t.j. pondelok) budú opäť poskytované služby našich ambulancií. Na každé vyšetrenie je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. čísle 052/4317111 v čase od 7.30 do 14.30 (obj. na hematologickú ambulanciu po 13.00 hod.). Počas telefonického rozhovoru Vám bude odobraná anamnéza a stanovený presný termín návštevy ambulancie. Na vyšetrenie je potrebné prísť max. 10 min. pred stanoveným termínom, aby sa zamedzilo koncentrácii pacientov v čakárni. Je potrebné naďalej dodržiavať hygienické opatrenia, teda vstup do ambulancie iba s ochranou úst a nosa, dodržiavanie min. 2m odstupu v čakárni a dezinfekciu.

RDG pracovisko:

od 11.5.2020 (t.j. pondelok)  sa budú opäť poskytovať služby RDG pracoviska (vrátane preventívnych vyšetrení). Na každé vyšetrenie je potrebné sa vopred telefonicky objednať (platí to aj v prípade ak ste mali pred koronakrízou dohodnutý termín) na tel. čísle 052/4317283 pre MR vyšetrenia a 052/4317291 pre ostatné RDG vyšetrenia v čase od 7.30 do 14.30. Na vyšetrenie je potrebné prísť max. 10 min. pred stanoveným termínom, aby sa zamedzilo koncentrácii pacientov v čakárni. Je potrebné naďalej dodržiavať hygienické opatrenia, teda vstup do ambulancie iba s ochranou úst a nosa, dodržiavanie min. 2m odstupu v čakárni a dezinfekciu.

Operačné výkony:

od 30.12.2020 dočasne pozastavené – na základe rozhodnutia MZSR budú až do odvolania realizované len akútne výkony (s výnimkou liečby onkologických, dialyzovaných a pacientov, ktorým sa poskytuje biologická liečba)

od 11.5.2020 (t.j. pondelok) budú opäť realizované plánované operačné výkony pri dodržaní podmienok uvedených v klinickom protokole o operačných a intervenčných výkonoch. Budú sa realizovať neodkladné a stredne naliehavé (stavy odložiteľné do 3 mesiacov) operačné výkony.

Povinnosti pre pacienta:

  • predložiť čestné prehlásenie pacienta/zákonného zástupcu, že mu nebola nariadená ďalšia karanténa (VLD, RÚVZ), ktorá by pretrvávala v čase hospitalizácie.

Ďakujeme za Vaše porozumenie a trpezlivosť.

naďalej platí:  

  1. Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku.  
  2. po dohode s rímskokatolíckym farským úradom v Starej Ľubovni v súvislosti s ochorením COVID-19 a opatreniami s tým súvisiacimi ruší dňom 10.3.2020 až do odvolania sväté omše v kaplnke ĽN, n.o.. Ďalšia duchovná činnosť (spoveď, zaopatrenie chorých a umierajúcich) ostáva v platnosti za podmienok dodržania hygienicko-epidemiologického režimu ĽN, n.o..
  3. Informácie pre tehotné ženy nájdete tu
  4. Informácie pre darcov krvi nájdete tu

Ďalšie informácie:

Ak  sa u Vás objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára alebo ambulanciu pohotovostnej služby. Informujte ich o svojom zdravotnom stave.

 

Vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi. Často si umývajte ruky mydlom a vodou, podľa možnosti používajte dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu. Ostaňte doma!

 

Odpovede na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 získate na stránkach:

 

www.uvzsr.sk a www.vzsl.sk