Kvalita

Kvalita
7. júna 2018 Mikuláš Čandík

Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti je našou strategickou prioritou. Sme držiteľmi certifikátu kvality podľa normy ISO 9001. Záväzok na plnenie aplikovateľných požiadaviek normy a trvalému zlepšovaniu systému manažérstva kvality je formulovaný v politike kvality.

Kontakt na manažéra kvality: kvalita@lubovnianskanemocnica.sk