LIDL obdaroval najmenších

LIDL obdaroval najmenších
8. februára 2017 Mikuláš Čandík

Dnes nám prostredníctvom firmy Dartin odovzdala spoločnosť LIDL dar v podobe zostavy život zachraňujúcich prístrojov pre novorodenecké oddelenie. Sada obsahuje: výhrevné lôžko pre novorodencov, mobilnú resuscitačnú sadu pre podporu dýchania, odsávaciu jednotku pre očistu dýchacích ciest, fibrooptický laryngoskop pre zaistenie dýchacích ciest, pulzný oxymeter s diagnostickým softvérom pre skríning novorodencov a injekčný dávkovač pre kontinuálne podávanie liekov a roztokov. Ďakujeme veľmi pekne za všetkých v budúcnosti zachránených pacientov.