Medovníčky pre pacientov ODCH

Medovníčky pre pacientov ODCH
12. decembra 2017 Mikuláš Čandík

Ďakujeme občanom obce Brezovica, ktorí spoločnými silami upiekli spolu 2000 ks vianočných, voňavých medovníkov. Vytvorili tým aj neoficiálny rekord v darovaní medovníkov. Všetky medovníky rozdali menej šťastným ľuďom, ľuďom bez domova, deťom z detského domova, chorým…Potešili aj pacientov oddelenia dlhodobo chorých v Ľubovnianskej nemocnici, n.o..