Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier
12. mája 2022 Mikuláš Čandík

12.máj je „ Deň Sestier “, je to deň kedy si každoročne pripomíname sviatok sestier celého sveta

Dňa 16.mája 2022 sa uskutočnilo slávnostné posedenie  sestier členiek a registrovaných v SK RK S a PA  v Starej Ľubovni pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier v reštaurácii Vrchovina, ktoré bolo spojené s udeľovaním  „ CENY RIADITEĽA“ sestre ĽN pri príležitosti „DŇA SESTIER“ riaditeľom Ľubovnianskej nemocnice MUDr. Petrom Bizovským a prestížneho ocenenia ,, BIELE SRDCE“, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

V období poznačenom globálnou zdravotníckou krízou, ktoré si moderná civilizácia nepamätá je profesia sestry jednou z najviac zasiahnutých. Náročné obdobie súvisiace s pandémiou ochorenia Covid – 19, ktorá zdravotníctvo nečakane zasiahla, sestry a pôrodné asistentky preukazovali svoju profesionalitu, odborné vedomosti, ale aj veľkú dávku ľudskosti, trpezlivosti a empatie pri záchrane ľudských životov. Úloha dnešnej sestry je taká komplexná, že jej vzdelanie vyžaduje špeciálne vedomosti a zručnosti, vysoké nasadenie pri starostlivosti o pacienta. Sestry sú najbližšie k pacientovi, trávia pri ňom najviac času, sú mu oporou, keď často nahrádzajú najbližších členov rodiny.

Rok 2022 je už 19 – násty rok, udeľovania „ CENY RIADITEĽA“ sestre ĽN pri príležitosti „DŇA SESTIER“. V tomto roku cenu v podobe vecných darov a finančnej odmeny riaditeľ udelil sestre  Mgr. Kataríne Zajacovej, ktorá pracuje  na internom oddelení na pozícii sestra pri lôžku v nepretržitej prevádzke.

Ocenenie ,,BIELE SRDCE „ je celosvetový symbol sestier, ktorý bol oficiálne zvolený pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier . Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta. Toto ocenenie bolo udelené sestrám Ľubovnianskej nemocnice Mgr. Eve Gladišovej, Oľge Šutorovej, Mgr. Daniele Matoľákovej, Martine Nemergutovej, Bc. Eve Živčákovej a Ľuboslave Lesňákovej.

Srdečne blahoželáme.