Mikulášske posedenie a ocenení zamestnanci

Mikulášske posedenie a ocenení zamestnanci
9. decembra 2019 Mikuláš Čandík

Na Mikuláša sa už tradične uskutočnilo posedenie zamestnancov pri zabíjačkových dobrotách, ktorého súčasťou je aj výročná konferencia odborovej organizácie, na ktorej sa udeľovali ceny riaditeľa za kvalitu pre rok 2019, ako aj ocenenia darcov krvi. Laureátmi ceny riaditeľa za kvalitu pre rok 2019 sa stal kolektív pracovníkov Oddelenia liečebnej výživy a stravovania a vedúca fyzioterapeutka Mgr. Andrea Štellmachová. Ocenení darcovia krvi : Bronzová Janského plaketa: Bc. Adrián Siráň, Bc. Jna Piter-Bučková, Strieborná Janského plaketa: Bc. Krompaská Elena, Bc. Kuzárová Lenka, MUDr. Filiač Ľuboš, Diamatová Janského plaketa: Ing. Juraj Sroka, MBA. Všetkým oceneným ešte raz blahoželáme.