Návšteva z Litvy

Návšteva z Litvy
20. júna 2017 Mikuláš Čandík

Dňa 18.6.2017 našu nemocnicu  navštívili zdravotnícki kolegovia z Litvy (hlavného mesta Vilnius). V rámci spoločného stretnutia došlo k výmene informácií a skúsenosti s riadením systému zdravotníctva.