Transparentná nemocnica

Nahlasovanie korupcie

Plány obstarávania

rok 2020

Stiahnuť v .xlsx

rok 2019

Stiahnuť v .xlsx

rok 2018

Stiahnuť v .pdf

rok 2017

Stiahnuť v .pdf

rok 2016

Stiahnuť v .pdf

Nadlimitné zákazky

Zdravotnícky nábytok s príslušenstvom pre Chirurgicko-traumatologické odd. a Gynekologicko-pôrodnícke odd.

Technické kvalifikačné predpoklady Chirurgia – stiahnuť v .xlsx

Technické kvalifikačné predpoklady Gynekológia – stiahnuť v .xlsx

Technické požiadavky Chirurgia – stiahnuť v .xlsx

Technické požiadavky Gynekológia – stiahnuť v .xlsx

Výkaz výmer Chirurgia – stiahnuť v .xlsx

Výkaz výmer Gynekológia – stiahnuť v .xlsx

Espd-request_JED  – stiahnuť v .xml

Návrh zmluvy – stiahnuť v .docx

Podlimitné zákazky

USG rádiologické prémiovej rady

Súťažné podklady – stiahnuť v .docx

Espd-request  – stiahnuť v .xml

Výročné správy

rok 2019

Stiahnuť v .pdf

rok 2018

Stiahnuť v .pdf

rok 2017

Stiahnuť v .pdf

rok 2016

Stiahnuť v .pdf

rok 2015

Stiahnuť v .pdf

rok 2014

Stiahnuť v .pdf

rok 2013

Stiahnuť v .pdf

rok 2012

Stiahnuť v .pdf

rok 2011

Stiahnuť v .pdf

rok 2010

Stiahnuť v .pdf

rok 2009

Stiahnuť v .pdf

rok 2008

Stiahnuť v .pdf

rok 2007

Stiahnuť v .pdf

rok 2006

Stiahnuť v .pdf

Zverejnené zmluvy a faktúry

Centrálny register zmlúv

Oficiálna stránka

Faktúry rok 2017

Stiahnuť v .xlsx

Faktúry rok 2018

Stiahnuť v .xlsx

Faktúry rok 2019

Stiahnuť v .xlsx

Faktúry rok 2020

Stiahnuť v .xlsx

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami

VŠZP

Oficiálna stránka

Dôvera ZP

Oficiálna stránka

Union ZP

Oficiálna stránka

Základné dokumenty

Výsledky hodnotenia spokojnosti pacientov

Rok 2017

Stiahnuť v .pdf

Rok 2018

Stiahnuť v .pdf

Rok 2019

Stiahnuť v .pdf