Transparentná nemocnica

Nahlasovanie korupcie

Plány obstarávania

rok 2018

Stiahnúť v .pdf

rok 2017

Stiahnúť v .pdf

rok 2016

Stiahnúť v .pdf

Výzvy na predkladanie ponúk

Výročné správy

rok 2017

Stiahnúť v .pdf

rok 2016

Stiahnúť v .pdf

rok 2015

Stiahnúť v .pdf

rok 2014

Stiahnúť v .pdf

rok 2013

Stiahnúť v .pdf

rok 2012

Stiahnúť v .pdf

rok 2011

Stiahnúť v .pdf

rok 2010

Stiahnúť v .pdf

rok 2009

Stiahnúť v .pdf

rok 2008

Stiahnúť v .pdf

rok 2007

Stiahnúť v .pdf

rok 2006

Stiahnúť v .pdf

Zverejnené zmluvy a faktúry

Centrálny register zmlúv

Oficiálna stránka

Zmluva - Kamerový systém

Stiahnúť v .pdf

Faktúry rok 2017

Stiahnúť v .xlsx

Faktúry rok 2018

Stiahnúť v .xlsx

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami

VŠZP

Oficiálna stránka

Dôvera ZP

Oficiálna stránka

Union ZP

Oficiálna stránka

Základné dokumenty

Výsledky hodnotenia spokojnosti pacientov

Rok 2017

Stiahnúť v .pdf