Nová gastroenterologická zostava

Nová gastroenterologická zostava
29. novembra 2017 Mikuláš Čandík

V rámci plnenia investičného plánu nemocnice pribudla na gastroenterologickej ambulancii novučičká gastroenterologická zostava pre diagnostické výkony. Cena zostavy bola 112 tis.€. Veríme, že bude predstavovať opäť ďalší krok vo zvyšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre Vás, našich pacientov.