Nová služba na GPO

Nová služba na GPO
20. júna 2018 Mikuláš Čandík

Na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení Vám v spolupráci s firmou Medirex ponúkame novú službu – odber materskej krvi za účelom vylúčenia Downovho syndrómu. Ide o neinvazívny test. Viac informácií nájdete v priloženom letáku: tu