Nové ambulancie pre detských pacientov

Nové ambulancie pre detských pacientov
3. marca 2017 Mikuláš Čandík

V priestoroch polikliniky Ľubovnianskej nemocnice, n.o. pribudli ďalšie ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Tentokrát ide o ambulancie určené pre detských pacientov, zvlášť nefrologickým a gastroenterologickým pacientom. Cieľom tejto aktivity je skrátenie času čakania na vyšetrenie, priblíženie sa pacientovi, zároveň odbremenenie pacientov a ich rodiny od cestovania, čím sa v konečnom dôsledku znížia aj ekonomické náklady pre pacienta. Ambulancia pediatrickej nefrológie bude otvorená každý utorok, v čase od 9.00 do 14.00 hod. Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy bude otvorená každý štvrtok, v čase od 9.00 do 14.00 hod. Na vyšetrenie je možné objednať sa na telefónnom čísle 052/ 43 17 314.