Nové postieľky na detskom a novorodeneckom odd.

Nové postieľky na detskom a novorodeneckom odd.
30. októbra 2017 Mikuláš Čandík

Prvá fáza obnovy lôžkového fondu na detskom oddelení je už za nami. Pribudli nám 4 typy novorodeneckých a detských postieľok v celkovom počte 47 ks (investícia vo výške 23 tis.€).