Nové priestory pre darcov krvi

Nové priestory pre darcov krvi
13. novembra 2019 Mikuláš Čandík

Dnes sme slávnostne uviedli do prevádzky zrekonštruované priestory pre darcov krvi. Celková investícia v sume 14 tis. € bola spolufinancovaná zo zdrojov nadačného programu ZP Dôvera vo výške 9 tis.€. V rámci projektu sa komplexne zrekonštruovali priestory pre darcov krvi vrátane výmeny odberových kresiel. Ďakujeme.