Nové prístroje

Nové prístroje
27. júna 2017 Mikuláš Čandík

Pokračujeme v modernizácii prístrojového vybavenia. Dnes pribudli 3 mobilné odsávačky na OAIM a inkubátor na novorodeneckom oddelení v celkovej sume 14,5 tis.€.