Nový CT prístroj

Nový CT prístroj
20. septembra 2016 Mikuláš Čandík

21.9.2016 uvedieme do prevádzky úplne nový CT prístroj, ktorý významným spôsobom prispeje ku skvalitneniu diagnostiky v našej nemocnici. Ide o najmodernejší prístroj vyznačujúci sa vysokou presnosťou zobrazovania a rýchlosťou snímania. Nech sa páči niekoľko záberov z rekonštrukcie pracoviska.