Obnova prístrojov na OKBHaT

Obnova prístrojov na OKBHaT
27. decembra 2018 Mikuláš Čandík

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie prešlo ku koncu roka modernizáciou prístrojového vybavenia, ktoré zabezpečí zvýšenie kvality a spektra diagnostických výkonov. Pribudol nový močový analyzátor, koagulačný analyzátor a elektroferéza