Ocenení darcovia a laureári Ceny riaditeľa za kvalitu

Ocenení darcovia a laureári Ceny riaditeľa za kvalitu
21. decembra 2021 Mikuláš Čandík

Aj tento rok sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Cien riaditeľa za kvalitu a ocenenie darcov krvi. Laureátmi Ceny riaditeľa sa stali pracovníci mobilného odberového miesta a vakcinačné pracovisko Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Ocenení darcovia:

Bronzová Janského plaketa: Mgr. Helena Majkutová a Bc. Ivana Marchevková

Strieborná Janského plaketa: MUDr. Mária Jeroneková, Mgr. Andrea Štellmachová, Bc. Kristína Šelestáková

Zlatá Janského plaketa: MUDr. Karol Vrábel.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.