Ocenenie Nemocnica roka 2015 získali nemocnice v Ružomberku a Starej Ľubovni

Ocenenie Nemocnica roka 2015 získali nemocnice v Ružomberku a Starej Ľubovni
20. apríla 2016 BAJAN Wordpress

Po finančnom zdraví samospráv a výsledkoch základných a stredných škôl sme začali hodnotiť už aj nemocnice. Štát podľa nás hodnotenie kvality a efektívnosti verejných služieb zanedbáva, pritom ide o jednu z najvýznamnejších reforiem, ktorá môže za relatívne málo peňazí výrazne zlepšiť kvalitu života na Slovensku. V rámci našich možností sa preto snažíme zostavovať hodnotenia aspoň vybraných oblastí. Boli by sme radi, keby si štát zvolil meranie výsledkov ako prioritu a zameral sa na zhromažďovanie kľúčových údajov, aby boli metodiky hodnotenia čo najdokonalejšie a aby mali čo najširší záber. Dúfame, že k tomu prispeje aj verejná diskusia, ktorú naším hodnotením vyvoláme.

Tlačová správa, 18.12.2015

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2011-2014

Ocenenie Nemocnica roka 2015 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica. Tesne za ňou sa v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti umiestnila Fakultná nemocnica (FN) Nitra. Tretí najvyšší počet bodov nazbierala Univerzitná nemocnica Martin.

Ružomberská vojenská nemocnica dominovala vo svojej kategórii v celkovej spokojnosti pacientov, pri ukazovateľoch úmrtnosti po operáciách a po mozgových príhodách. Silná stránka nemocnice je aj v transparentnosti informácií pre pacientov a hospodárskych informácií. Doménou FN v Nitre sú najmä suverénne najlepšie hospodárske čísla spomedzi štátnych nemocníc, ale môže sa pochváliť aj nízkou reoperovanosťou pacientov a úmrtnosťou na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Univerzitka v Martine zabodovala spokojnosťou jej pacientov. Pozitívne ju hodnotia a nesťažujú sa. Za štvorročné obdobie nedostala ani jednu pokutu od Úradu pre dohľad (ÚDZS) za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

V kategórii všeobecných nemocníc sa laureátom ocenenia Nemocnica roka 2015 stala Ľubovnianska nemocnica, n.o. Druhé miesto obsadila Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica a tretie Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Nemocnica zo Starej Ľubovne má spokojných pacientov, ktorí nepodávajú sťažnosti. Má nízku rehospitalizovanosť pacientov, ako aj nízku úmrtnosť na oddelení po preložení z JIS. Víťazná všeobecná nemocnica nedostáva pokuty od ÚDZS za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Nemocnica v Košiciach-Šaci je absolútnym lídrom v celkovej spokojnosti pacientov a pri ukazovateli úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu. Na jej jednotkách intenzívnej starostlivosti prichádza k úmrtiam len veľmi zriedkavo. Levočská nemocnica vykazuje relatívne nízku mieru úmrtnosti po mozgovej príhode a pri pobytoch na JIS. Spoločným znakom všetkých týchto troch nemocníc je, že sa nezadlžujú.

Ocenené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch a získať pri nich sumárne najvyšší počet bodov. Posudzované bolo obdobie rokov 2011 až 2014, pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižovala.