Očkovanie COVID – 19

Očkovanie COVID – 19
5. februára 2021 Mikuláš Čandík

Očkovanie COVID -19

Od 27.1.2021 spúšťame možnosť registrácie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 aj v Ľubovnianskej nemocnici, n.o.

Základné informácie k očkovaniu

Od 2.2.2021 je možná registrácia náhradníkov na očkovanie.
Registrácia nad 56 r. je z dôvodu veľkého záujmu  k 15.2.2021 dočasne pozastavená – Aktuálne je možná registrácia iba osôb do 55 r. vrátane, ktorý zároveň spĺňa kritéria na zaradenie do zoznamu náhradníkov.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Kritériá na zaradenie do zoznamu náhradníkov

Zaradením do zoznamu náhradníkov automaticky nevzniká nárok na podanie vakcíny.
Vakcína bude podaná iba v prípade uvoľnenia už rezervovaného termínu osobou aktuálne zaradenou v zozname oprávnených osôb na očkovanie. Zároveň registráciou v zozname náhradníkov nevzniká nárok na očkovanie v prípade rozšírenia oprávnených skupín (v tomto prípade je potrebné registrovať sa klasickou cestou cez formulár NCZI-viď. vyššie).
Náhradník je povinný dostaviť sa na očkovanie
do 30 min. od zavolania! 
V prípade Vášho záujmu o zaradenie do zoznamu náhradníkov vyplňte prosím nižšie uvedený formulár. – dočasne pozastavené pre osoby nad 56 r.!

Meno a priezvisko (povinné)

Váš telefón (povinné)

Dôvod na zaradenie do zoznamu náhradníkov (povinné - vyberte jednu možnosť)

Splnenie podmienky (liečba na diagnózu uvedenú v kritériách na zaradenie do zonamu náhradníkov) je potrebné doložiť potvrdením od lekára

 Čestne prehlasujem, že spĺňam kritériá na zaradenie do zoznamu náhradníkov

 Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Týmto súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov (meno, priezvisko, tel. číslo) podľa zákona o ochrane osobných údajov EÚ organizáciou Ľubovnianska nemocnica, n.o.