Oznam – ukončenie činnosti stomatologickej LSPP

Oznam – ukončenie činnosti stomatologickej LSPP
10. januára 2017 Mikuláš Čandík

Ľubovnianska nemocnica, n.o. v Starej Ľubovni oznamuje, že k 31.1.2017 končí ako organizátor lekárskej služby prvej pomoci ( LSPP) v odbore stomatológia v okrese Stará Ľubovňa.

Ľubovnianska nemocnica, n.o. Stará Ľubovňa dlhodobo zabezpečovala organizáciu stomatologickej LSPP v prenajatých priestoroch zdravotného strediska DRUŽBA, ktoré je vo vlastníctve súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Vlastník uplatnil svoje práva a dal nám výpoveď z týchto priestorov, čo nemocnici znemožňuje organizovať túto službu v doterajšom režime.

V záujme zabezpečenia dostupnosti tejto služby pre obyvateľov regiónu Ľubovnianska nemocnica, n.o. jednala s predstaviteľmi stomatológov o možnosti ďalšieho poskytovania LSPP v ich vlastných ambulanciách v gescii Ľubovnianskej nemocnice ako organizátora tejto služby. Iniciatíva Ľubovnianskej nemocnice, n.o. však narazila na nepochopenie poskytovateľov lekárskej stomatologickej starostlivosti.

Poskytovanie stomatologickej LSPP  pre okres Stará Ľubovňa od 1.2.2017 zabezpečuje na základe rozhodnutia krajského lekára Prešovského samosprávneho kraja nemocnica Poprad a.s. Viac informácií nájdete na: http://www.nemocnicapp.sk/?cat=87