Oznam

Oznam
1. apríla 2019 Mikuláš Čandík

Zmena pravidiel pri elektronickom vyvolávacom a objednávacom systéme ambulancií ĽN, n.o.

Vzhľadom na rastúci dopyt po službách a naplnenú kapacitu špecializovaných ambulancií prevádzkovaných Ľubovnianskou nemocnicou, n.o. dochádza od 1.4.2019 k úprave pravidiel pri elektronickom vyvolávacom a objednávacom systéme ambulancií Medassy za účelom zvýšenia spravodlivosti a dostupnosti poskytovaných služieb pre všetkých. Zaradenie do poradia na vyšetrenie bude možné iba fyzicky (vytlačením lístku z Medassy boxu pri ambulancii), teda nie elektronicky (on-line cez internet) – z dôvodu uľahčenia prístupu k vyšetreniu osobám, ktoré nemajú prístup k internetu, resp. nevyužívajú danú službu (ide najmä o starších ľudí z okresu, ktorí musia cestovať ráno za službami špecializovaných ambulancií). Naďalej ostáva možnosť on-line objednávania sa na vyšetrenie v poobedňajších hodinách. Veríme, že toto opatrenie prispeje k spravodlivejšiemu systému pre všetkých našich pacientov, a zároveň Vás prosíme o trpezlivosť  a ohľaduplnosť.