Ambulancie, APS a Urgentný príjem

APS deti a dorast

APS dospelí

APS stomatologická

Urgentný príjem

Urgentný príjem

Informácie o ambulancii

Chirurgické ambulancie

Chirurgická ambulancia II.

Informácie o ambulancii

Traumatologická ambulancia

Informácie o ambulancii

Ambulancia cievnej chirurgie

Informácie o ambulancii

Chirurgická ambulancia I.

Informácie o ambulancii

Interné ambulancie

Ambulancia funkčnej diagnostiky

Informácie o ambulancii

Endoskopické pracovisko

Informácie o ambulancii

Gastroenterologická ambulancia

Informácie o ambulancii

Interná ambulancia

Informácie o ambulancii

Ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Gynekologické ambulancie

Ultrazvuk v GPO

Informácie o ambulancii

Mamárna ambulancia

Informácie o ambulancii

Ambulancia pre patologickú graviditu

Informácie o ambulancii

Gynekologická príjmová ambulancia

Informácie o ambulancii

Detské ambulancie

Detská príjmová ambulancia

Informácie o ambulancii

Ostatné ambulancie

Hematologická ambulancia

Informácie o ambulancii

Ambulancia klinickej onkológie

Informácie o ambulancii

Algeziologická ambulancia

Informácie o ambulancii

Neurologická ambulancia I.

Informácie o ambulancii

Neurologická ambulancia II.

Informácie o ambulancii

Anestéziologická ambulancia

Informácie o ambulancii

ORL ambulancia I a II.

Informácie o ambulancii

Ambulancie – pracovisko Lipany

Neurologická ambulancia

Informácie o ambulancii

Interná ambulancia

Informácie o ambulancii