Ambulancia funkčnej diagnostiky

MUDr. Michal Pješčák

primár oddelenia

Ambulancia funkčnej diagnostiky

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón B (2. poschodie)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Sestra: Marta Šeľuková

Tel. číslo: 052 4317 419

Ordinačné hodiny

 pondelok  7.00 hod. 15.00 hod.
 utorok  7.00 hod.  15.00 hod.
 streda  7.00 hod.  15.00 hod.
 štvrtok  7.00 hod.  15.00 hod.
 piatok  7.00 hod.  15.00 hod.
 sobota  0.00 hod.  0.00 hod.
 nedeľa  0.00 hod.  0.00 hod.

 

Informácie pre verejnosť

Na ambulancii sa vykonávajú nasledovné vyšetrenia: ergometria, echokardiografia, EKG Holter, TK Holter.