Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.

MUDr. Lucia Kožuškaničová

lekár

Ambulancia v odbore FBLR II.

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón B (1. poschodie)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Sestra: Mgr. Viera Marinčínová
Tel. číslo: 052 4317 319

 

Ordinačné hodiny

 pondelok  7.00 hod. 15.00 hod.
 utorok  7.00 hod.  15.00 hod.
 streda  7.00 hod.  15.00 hod.
 štvrtok  7.00 hod.  15.00 hod.
 piatok  7.00 hod.  15.00 hod.
 sobota  0.00 hod.  00.00 hod.
 nedeľa  0.00 hod.  00.00 hod.

12.00-12.30  prestávka na obed

Informácie pre verejnosť

Ambulancia vykonáva vstupné vyšetrenia, kontrolné vyšetrenia, evaluácia funkčného stavu, diagnostika, terapia, vyhodnocovanie a ukončenie liečby. Výkon špecializovaných diagnostických, liečebných a preventívnych činností na ambulancii FRO . Laseroterapia. Predpisovanie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok.