Ambulancia pre sterilné manželstva

MUDr. Štefan Kožuškanič

lekár

MUDr. Katarína Eliášová

lekár

Ambulancia pre sterilné manželstvá

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón A (1. poschodie)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Zdravotnícky asistent: Zuzana Gajdošová
Tel. číslo: 052 4317 441

Ordinačné hodiny

neordinuje

 pondelok  neordinuje neordinuje
 utorok  13.00 hod.  15.00 hod.
 streda  neordinuje  neordinuje
 štvrtok  13.00 hod.  15.00 hod.
 piatok  neordinuje  neordinuje
 sobota  neordinuje neordinuje
 nedeľa  neordinuje

 

Informácie pre verejnosť

 

Ambulancia pre sterilné manželstvá na našom oddelení sa zaoberá komplexnou diagnostikou a liečbou infertility, primárnej a sekundárnej sterility v spolupráci s gynekologicko – pôrodníckym oddelením.
Spolupracujeme aj so všetkými IVF centrami v rámci Slovenskej a Českej republiky