Ultrazvuk v GPO

MUDr. Štefan Kožuškanič

lekár

MUDr. Barbara Richterová Frívaldská

lekár

Ultrazvuk v GPO

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón A (1. poschodie)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Zdravotnícky asistent: Zuzana Gajdošová
Tel. číslo objednávky: 052 4317 441

Ordinačné hodiny

 

 pondelok  10.00 hod.  14.00 hod.
 utorok  10.00 hod.  14.00 hod.
 streda  10.00 hod.  14.00 hod.
 štvrtok  10.00 hod.  14.00 hod.
 piatok  10.00 hod.  14.00 hod.
 sobota  neordinuje neordinuje
 nedeľa  neordinuje

 

Informácie pre verejnosť

Ambulancia  poskytuje komplexné služby v rámci ultrasonografickej diagnostike vrodených vývojových chýb plodov.

Okrem štandardných ultrazvukových vyšetrení v tehotenstve realizujeme kombinovaný skríning zameraný na diagnostiku chromozomálnych abrnormalít plodu a stanovenie rizika preeklamspie, rastovej retadrácie plodu a predčasného pôrodu. Samozrejme je vyšetrenie realizované lekármi certifikovanými spoločnosťou Fetal medicine foundation. Vykonávame aj tzv. morfofologický / genetický ultrazvuk v období od 18. – 24. týždňa tehotenstva. Vyšetrenie je realizované lekárom so subšpecializáciou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.
Okrem pôrodníctva sa zaoberáme aj  komplexnou ultrazvukovou diagnostikou gynekologických ochorení.

Objednávanie je možné telefonicky na tel. čísle 052 43 17 441