Anestéziologická ambulancia

MUDr. Štefan Repka

lekár

MUDr. Mária Jerdoneková

lekár

Anesteziologická ambulancia

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón A (prízemie pri OAIM)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Sestra: PhDr. Ivana Vislocká, dipl.sestra
Tel. číslo: 052 4317 267, 244

Ordinačné hodiny

 pondelok  12.00 hod.  15.00 hod.
 utorok  12.00 hod.  15.00 hod.
 streda  12.00 hod.  15.00 hod.
 štvrtok  12.00 hod.  15.00 hod.
 piatok  7.00 hod.  15.00 hod.
 sobota  0.00 hod.  0.00 hod.
 nedeľa  0.00 hod.  0.00 hod.

 

Informácie pre verejnosť

Na ambulancii sa vykonávajú predanesteziologické vyšetrenia min. 24 h. pred plánovanou operáciou. K vyšetreniu je potrebné priniesť interné (resp. detské) predoperačné vyšetrenie, preukaz poistenca a preukaz totožnosti. Vyšetrenie vykonáva lekár – anesteziológ.

Pred plánovaným operačným výkonom má byť dodržaný minimálne 4 – týždňový interval bez akútneho infektu dýchacích ciest (nádcha, prechladenie, angína, chrípka, zápal priedušiek, zápal pľúc). V opačnom prípade je nutné operáciu odložiť.