Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Štefan Binder

lekár

Gastroenterologická ambulancia

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Poliklinika (1. poschodie)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Sestra: Jana Britaňáková
Tel. číslo: 052 4317 315, 415

Ordinačné hodiny

Utorok, streda, piatok:

07.00 – 9:00 Endoskopické vyšetrenia

09:15 – 12:30 Ambulancia

12:30 – 13:00 Obedňajšia prestávka

13:00 – 15:00 Ambulancia

 

 

Pondelok, štvrtok:

07.00 – 12.30 Endoskopické vyšetrenia, ambulancia

12.30 – 13.00 Obedňajšia prestávka

13.00 – 15.00 Ambulancia

Odbery: denne od 7:00 – 8:00

Informácie pre verejnosť

Na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať na t.č. 052/4317415, príp. na www.zdravieonline.sk. Objednaný čas vyšetrenia je orientačný, preto prosím o porozumenie v prípade čakania. Telefonické konzultácie v utorok a štvrtok od  13:00 hodiny.

Charakteristika ambulancie

Gastroenterologická ambulancia Ľubovnianskej nemocnice n.o. v Starej Ľubovni je umiestnená v priestoroch polikliniky na prvom poschodí, jej endoskopická časť sa nachádza v priestoroch interného oddelenia v pavilóne B na prízemí vľavo.

Na gastroenterologickej ambulancii realizujeme dychový test na SIBO (syndróm baktériového prerastania). Ak je tento test indikovaný v rámci vyšetrení, je potrebné sa na test objednať po dohode s lekárom alebo sestrou. Poplatok za vyšetrenie je 3,- €  a uhrádza sa v pokladni nemocnice.

Práca na našej ambulancii je rozdelená na endoskopickú a klinickú časť.

Endoskopická časť:

– vyšetrenia hornej časti tráviaceho traktu sa vykonávajú denne v ranných hodinách od 7:15 do 9:00 hodiny

– vyšetrenia dolnej časti tráviacej traktu sa vykonávajú v utorok a štvrtok počas dopoludnia.

Endoskopické vyšetrenie tráviaceho traktu pozostáva s vyšetrenia endoskopom, počas vyšetrenia sa prezerá vnútro dutých orgánov, zisťujú sa samotné choroby, poprípade je možné ošetriť slizničné lézie (polypy) polypektómiou- t.j. odstránením.  Vyšetrenie je možné v našej nemocnici podľa zváženia absolvovať v celkovej anestéze- po predchádzajúcom klinickom vyšetrení. Ako pred každým výkonom v celkovej anestéze je potrebné absolvovať aj predoperačné vyšetrenia.

Naše pracovisko je vybavené 2 endoskopickými zostavami.

Klinická časť:

– vyšetrenia sa vykonávajú na ambulancii v priestoroch poliklinky na poschodí vpravo oproti očnej optike, v čase od  9:00 hodiny do 15:00 hodiny v pondelok, stredu a piatok a od  7:30 do 15:00 hodiny v utorok a štvrtok. Klinické vyšetrenie pozostáva z anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a na ambulancii sa vykonávajú odbery krvi a iného biologického materiálu.

Výsledky z vyšetrení (histológia, krvné výsledky, výsledky vyšetrenia stolice) sa odovzdávajú po dohode s lekárom telefonicky alebo osobne na ambulancii.

Poučenia pred  vyšetreniami

Gastroskopia

Kolonoskopia

Dychový test na SIBO