Interná ambulancia – pracovisko Lipany

MUDr. Juliána Sudimáková

lekár

Interná ambulancia - pracovisko Lipany

Poliklinika Lipany
Námestie sv. Martina 9
082 71 Lipany

Sestra: Anna Tejbusová
Tel. číslo: 0911 480 797

Objednajte sa na vyšetrenie

Ordinačné hodiny

 pondelok  7.00 hod.  15.00 hod.
 utorok  7.00 hod.  15.00 hod.
 streda  7.00 hod.  15.00 hod.
 štvrtok  7.00 hod.  15.00 hod.
 piatok  7.00 hod.  15.00 hod.

od 12.00 do 12.30 obedňajšia prestávka.

Informácie pre verejnosť

Interná ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku a liečbu) o pacientov s internými ochoreniami. Zabezpečuje predoperačné vyšetrenia vrátane odberu biologického materiálu, dispenzárnu starostlivosť, EKG vyšetrenia s popisom. Spolupracuje s ďalšími špecializovanými ambulanciami, vykonáva posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu, kompletné interné vyšetrenia potrebné ku kúpeľnej liečbe, v prípade potreby vyhotovuje odporúčania k hospitalizácii v lôžkovom zariadení.

Pacienti sú vybavovaní jednotlivo podľa poradia príchodu alebo závažnosti zdravotného stavu.