Interná ambulancia

MUDr. Andrej Novák

lekár

MUDr. Anna Orlovská

lekár

Interná ambulancia

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Poliklinika (1. poschodie vpravo)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Sestra: Mgr. Denisa Zimová
Tel. číslo: 052 4317 263,338

 

Ordinačné hodiny

 pondelok  7.00 hod.  15.00 hod.
 utorok  7.00 hod.  15.00 hod.
 streda  7.00 hod.  15.00 hod.
 štvrtok  7.00 hod.  15.00 hod.
 piatok  7.00 hod.  15.00 hod.
 sobota  0.00 hod.  0.00 hod.
 nedeľa  0.00 hod.  0.00 hod.

 

Informácie pre verejnosť

Interná ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku a liečbu) o pacientov s internými ochoreniami. Zabezpečuje predoperačné vyšetrenia vrátane odberu biologického materiálu, dispenzárnu starostlivosť, EKG vyšetrenia s popisom. Spolupracuje s ďalšími špecializovanými ambulanciami, vykonáva posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu, kompletné interné vyšetrenia potrebné ku kúpeľnej liečbe, v prípade potreby vyhotovuje odporúčania k hospitalizácii v lôžkovom zariadení.

Pacienti sú vybavovaní jednotlivo podľa poradia príchodu alebo závažnosti zdravotného stavu.