Urgentný príjem

Popelka

MUDr. Josef Popelka

vedúci lekár Urgentného príjmu

Urgentný príjem

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón A (suterén)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Vedúca sestra úseku: Bc. Anna Musalová
Tel. číslo: 052 4317 282

Ordinačné hodiny

Urgentný príjem je v prevádzke nepretržite 24 hod. denne 7 dní v týždni.

Informácie pre pacientov

Oddelenie Urgentného príjmu je určené pre neodkladné stavy, ktoré vážne ohrozujú zdravie a život pacienta.

Počas ordinačnej doby praktického lekára alebo odborných ambulancií ošetrujú pacientov privezených záchrannou zdravotnou službou / RZP, RLP/.

Po ukončení ordinačných hodín praktických lekárov alebo lekárov z odborných ambulancií vyšetrujú a ošetrujú pacientov odoslaný z APS.

Po ukončení ordinačných hodín na APS ošetrujú pacientov priamo, ak sa jedná o závažné zdravotné ťažkosti, ktoré by mohli vážne ohroziť zdravotný stav pacienta.

Oddelenie Urgentného príjmu je vyhradené pre dospelých pacientov. Pacient v pôsobnosti detského lekára sa ošetrujú na Detskej UPS prípadne priamo na ambulancii detského oddelenia.

 Oddelenie Urgentného príjmu nenahrádza ambulancie odborných lekárov.

Vyšetrenie a ošetrenie pacientov na Urgentnom príjme je spoplatnené v zmysle zákona 577/2007.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci Urgentného príjmu je výška úhrady 10 €

Ak bol pacient odoslaný na Urgentný príjem bezprostredne po vyšetrení na APS je výška úhrady 2 €

Pre samoplatiteľa je výška úhrady stanovená paušálne 20 € – úhrada nezahŕňa podané lieky kategorie A

Pacient je oslobodený od poplatku ak:

1/ poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo dlhšie ako 2 hod.

2/ je pacient držiteľom Jánskeho zlatej plakety

3/ pacient je po vyšetrení odoslaný na príjem do ústavnej starostlivosti

4/ pacientka je ošetrená v súvislosti s tehotenstvom

5/ je zamestnancom ĽN, n.o.