Interné oddelenie a jednotka intenzívnej starostlivosti

MUDr. Michal Pješčák

primár oddelenia

Viac o primárovi

Mgr. Slávka Stašáková

vedúca sestra

Interné oddelenie a JIS

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón  B (2. poschodie, JIS – prízemie)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Tel. číslo: 052 4317 111
E-mail: primárvedúca sestra

Informácie pre verejnosť

návštevné hodiny:
pracovné dni od 15.00 do 17.00.
soboty, nedele a sviatky od 13.00 do 17.00 hod.

 

 

Príjem pacientov sa uskutočňuje na základe odporúčania:

praktického lekára, lekára internej ambulancie alebo iného odborného lekára, lekára oddelenia urgentného príjmu, prekladom z iného oddelenia, zdravotníckeho zariadenia.

Čo si priniesť na hospitalizáciu

Činnosť oddelenia

Hlavnou úlohou všetkých pracovníkov interného oddelenia je poskytnúť pacientom pomoc a prispieť k procesu jeho uzdravenia. K úspešnému výsledku prispieva odborná kvalifikácia zamestnancov a moderné medicínsko – technické zariadenia.
Interné oddelenie je najväčším oddelením nemocnice, s najvyšším počtom lôžok. Poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov s internými chorobami, ochoreniami srdcovo-cievneho, tráviaceho, močového a spojivového systému, pľúcnymi a základnými endokrinologickými ochoreniami, cukrovkou a poruchami látkovej výmeny. V prípade potreby sú na oddelení hospitalizovaní aj pacienti s hematologickými a onkologickými chorobami.
Oddelenie má nepretržitý režim 24 hodín denne. Priemerná dĺžka hospitalizácie je 7-8 dní, počas ktorej je u pacientov stanovená diagnóza a začatá liečba.
Súčasťou oddelenia je jednotka intenzívnej starostlivosti, endoskopické a ultrazvukové pracovisko, ambulancia funkčnej diagnostiky.
Oddelenie prijíma pacientov nepretržite, nemá žiadne objednávacie doby. Ročne hospitalizuje cca 2000 pacientov.
Na hospitalizáciu pacientov so závažnými ochoreniami je určená jednotka intenzívnej starostlivosti, ktorá je vybavená kompletným centrálnym monitorovacím systémom, modernými elektricky ovládanými lôžkami, centrálnym rozvodom kyslíka, injekčnými a infúznymi pumpami a ďalšou potrebnou zdravotníckou technikou na zvládanie náhlych príhod a zlyhaní životných funkcií.

V oblasti diagnostickej interné oddelenie disponuje:

– kompletným neinvazívnym kardiologickým vybavením,
- kompletným gastroenterologickým endoskopickým vybavením, ktorého súčasťou je aj vybavenie na
– ošetrovanie krvácaní, odstraňovanie polypov a cudzích telies,
- celotelovým ultrasonografom vrátane ferebného doplerovského vyšetrovania srdca a ciev,
– technikou na 24 hodinové sledovanie EKG a krvného tlaku s počítačovým vyhodnocovaním,
- zariadením na ergometrické záťažové vyšetrovanie obehového systému.

V liečbe vnútorných ochorení sa uplatňujú predovšetkým konzervatívne postupy, teda používanie liekov vo všetkých formách. Lekári oddelenia neustále sledujú trendy modernej liečby, či už z hľadiska inovácie liekov alebo ich kombinácie pre dosiahnutie najlepšieho liečebného účinku a neodkladne ich zavádzajú do praxe. V riešení obzvlášť závažných ochorení, náročných najmä na diagnostickú techniku, oddelenie spolupracuje s nemocničnými a inými zariadeniami v kraji a podľa potreby aj celej SR. Interné oddelenie je pracoviskom, kde sú hospitalizovaní najmä pacienti vo vyššom veku s vekovým priemerom nad 70 rokov, s dlhodobými chronickými ochoreniami, ale taktiež mladí pacienti s akútnymi život ohrozujúcimi ochoreniami. Všetci naši pacienti majú záruku včasnej odbornej pomoci, s cieľom chorobu vyliečiť, alebo aspoň ju uľahčiť a zmierniť jej príznaky.

Nadštandardné služby

Na oddelení sú zriadené 4 jednoposteľové izby s vlastným sociálnym zariadením, vybavené televíznym prijímačom, rádiom, rýchlovarnou kanvicou a chladničkou. Na týchto izbách sú možné celodenné návštevy.

Poplatok za izbu je 10,- EUR/noc.