Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Fedorko_Jaroslav_18102

MUDr. Jaroslav Fedorko

primár oddelenia

Viac o primárovi

Matolakova_Daniela_98902

Mgr. Daniela Matoľáková

vedúca sestra

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón  A (prízemie)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Tel. číslo: 052 4317 111
E-mail: primárvedúca sestra

Informácie pre verejnosť

návštevné hodiny:
pracovné dni od 15.30 do 17.00.
soboty, nedele a sviatky od 13.00 do 17.00 hod.

 

 

Informácie pre príbuzných

Čo treba vedieť o anestézii

Epidurálna anestézia

Činnosť oddelenia

Anesteziológia

Neustále dochádza k narastaniu anesteziologických výkonov. V r. 2003 bolo vykonaných 1670 anestézií. Spôsob vedenia anestézie je rôznorodý v závislosti od operačného výkonu. Posledné roky stúpa počet centrálnych regionálnych blokád a periférnych nervových blokád.

Spôsoby vedenia anestézií:

celková anestézia inhalačná

celková anestézia doplňovaná

OTI, laryngeálna maska, tvárová maska

totálna intravenózna anestézia

kombinovaná anestézia

epidurálna anestézia

subarachnoidálna anestézia

kombinovaná epidurálna a subarachnoidálna anestézia

blokáda brachiálneho plexu hornej končatiny

Od roku 1995 vykonávame pôrodnícku epidurálnu analgéziu (MUDr. Jozef Karaš,MPH), tá zaznamenáva z roka na rok neustále nárast, je poskytovaná takmer 24 hodín denne.

Intenzívna starostlivosť

Počet pacientov hospitalizovaných na našom oddelení ročne sa pohybuje okolo 160 – 180. Poskytujeme základnú a rozšírenú neodkladnú resuscitáciu pacientom všetkých oddelení nemocnice. Hospitalizujeme pacientov so život ohrozujúcimi problémami vyžadujúcich urgentnú pozornosť, pacientov s vysokým rizikom vzniku komplikácií.

Prevádzame umelú pľúcnu ventiláciu, kanyláciu centrálnej žily, kanyláciu artérie, hrudnú drenáž, externú stimuláciu srdca, neinvazívne a invazívne merania tlaku krvi, meranie srdcového výdaja, merania vnútrobrušného tlaku.

Nadštandardné služby

Epidurálna analgézia – bezbolestný pôrod. Poplatok  90,- €