Oddelenie dlhodobo chorých

MUDr. Iveta Bodnárová

primárka oddelenia

Viac o primárovi

PhDr. Ľuboslava Kundraciková

vedúca sestra

Oddelenie dlhodobo chorých

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón  C
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Tel. číslo: 052 4317 111
E-mail: primárvedúca sestra

Informácie pre verejnosť

návštevné hodiny:
pracovné dni od 15.00 do 17.00.
soboty, nedele a sviatky od 13.00 do 17.00 hod.

Príjem pacientov na hospitalizáciu sa realizuje na základe odporúčania:

praktického lekára,odborného lekára,prekladom z akútneho oddelenia.

 

Čo si priniesť na hospitalizáciu

Činnosť oddelenia

Oddelenie zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti chronicky chorým pacientom, ktorí vyžadujú dlhšiu zdravotnú starostlivosť eventuálne doliečenie.  Vzhľadom na to, že odbor nemá spracovanú vlastnú koncepciu, práca zdravotníckych pracovníkov sa riadi  oncepciou vnútorného lekárstva. Nové priestory oddelenia zabezpečujú pacientom primeraný komfort. Oddelenie je vybavené adekvátnou prístrojovou technikou a úzko spolupracuje s  statnými oddeleniami nemocnice.