Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

MUDr. Rastislav Šipoš

primár oddelenia

Viac o primárovi

Mgr. Viera Dziaková Dronzeková

vedúca sestra

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón  A (2. poschodie)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Tel. číslo: 052 4317 111
E-mail: primárvedúca sestra

Informácie pre verejnosť

návštevné hodiny:
pracovné dni od 15.00 do 17.00.
soboty, nedele a sviatky od 13.00 do 17.00 hod.

Oddelenie prijíma pacientov odoslaných z ambulancii pri oddelení alebo pohotovostnej chirurgickej ambulancie.

 

Čo si priniesť na hospitalizáciu

Činnosť oddelenia

Charakteristika oddelenia:

 Chirurgia patrí medzi základné medicínske odbory. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné rôznymi medicínskymi metódami, väčšinou operačnými, a to bez rozdielu veku a pohlavia chorých.

Oddelenie má v súčasnosti 35 lôžok. Oddelenie je rozdelené na aseptickú a septickú časť s adekvátnymi preväzovými ambulanciami. Súčasťou aseptickej časti je aj 5 postelí na dvoch pooperačných izbách, ktoré sú taktiež adekvátne prístrojovo vybavené.

Operačný trakt pozostáva z dvoch operačných sál a zákrokovej miestnosti pre ambulantné výkony. Pri oddelení sú zriadené 4 ambulancie.

Činnosť oddelenia:

Nosným programom vo všeobecnej chirurgii sú laparoskopické operácie. Vykonávame laparoskopické operácie žlčníka, slepého čreva, slabinových prietrží, hrubého čreva a konečníka, diagnostické laparoskopické výkony.

Onkologické operácie tvoria predovšetkým operácie žalúdka, hrubého čreva a konečníka. Do spektra viscerálnej chirurgie patria na našom oddelení aj operácie štítnej žľazy, operácie pre benígne ochorenia konečníka (hemoroidy, fisúry). V indikovaných prípadoch používame pri operáciách hemoroidov stapler, tzv.Longova metóda.

Cievne operácie predchádza dôkladné ultrazvukové (Doppler) vyšetrenie. Najčastejšou operáciou sú operácie krčových žíl, ktoré od decembra 2008 vykonávame pomocou lasera.Pri akútnych cievnych uzáveroch na končatinách robíme embolektómie, event. bypassové operácie. Pre dialyzovaných pacientov zabezpečujeme venózne prístupy zakladaním a-v fistúl, alebo zavedením centrálneho katétra.

Traumatologické operácie tvoria predovšetkým operácie zlomenín končatín.Najčastejšou operáciou sú operácie horného konca stehennej kosti ( tzv. zlomeniny krčka ). Na stabilizáciu týchto zlomenín používame trochanterický, event. rekonštrukčný klinec, pri vnútrokĺbových zlomeninách spongiózne skrutky, alebo implantujeme cervikokapitálnu endoprotézu.

Diafyzárne zlomeniny dlhých kostí stabilizujeme intramedulárnou osteosyntézou u dospelých zaisteným klincovaním, u detí elastickou stabilizáciou Prevotovými prútmi.V indikovaných prípadoch používame vonkajší fixátor (otvorené zlomeniny, zlomeniny zápästia). Vykonávame artroskopické operácie kolenného kĺbu. Artroskopicky ošetrujeme menisky, chrupavku pomocou koblátora, vykonávame plastiky predného skríženého väzu kolena.

Oddelenie je zaradené medzi centrá pre diagnostiku a liečbu Dupuytrenovej choroby (viac informácií tu)

Nadštandardné služby

Pri oddelení je zriadená jednoposteľová izba, vybavená vlastným sociálnym zariadením, telefónom, Tv prijímačom, internetovým pripojením, chladničkou a rádiom. Poplatok za izbu je 10,- €/noc