Nelôžkové oddelenia a SVaLZ

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

IMG_9575

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie

IMG_9674

Rádiologicko – diagnostické oddelenie

IMG_9162

Dopravná zdravotná služba

IMG_9561

Nemocničná lekáreň

IMG_9696